Feliç dia de la Comunitat Valenciana

Per a celebrar el dia de la Comunitat Valenciana, vull contestar una pregunta important.

És el valencià català?

Són el mateix. Si el castellà permite la gent de les Illes Canaries i Puerto Rico diu que un autobus es un guagua, doncs el valencià y el català són el mateix idióm. Però oi, el català no és valencià i el valencià no és català. Però sí, són el mateix!

Ara, a menjar paella!

Para celebrar el día de la Comunidad Valenciana, quiero contestar una pregunta importante.

¿Es el valenciano catalán?

Son lo mismo. Si el castellano permite los canarios y los puertorriqueños llamar a un autobús “guagua”, pues, el valenciano y el catalán son el mismo idioma. Pero cuidado. El catalán no es valenciano y el valenciano no es catalán. Pero sí, son lo mismo.

Ahora, ¡a comer paella!

To celebrate the day of the Valencian autonomous community, I wanted to answer an important question.

Is Valencian Catalan?

They are the same language. If Spanish allows for the Canarians and the Puerto Ricans to refer to a bus as a “guagua”, then Valencian and Catalan are the same language. Be careful, though. Catalan is not Valencian and Valencian is not Catalan. However, they are the same.

Now, to eat paella!

FELICITATS A TOTS Y TOTES ELS VALENCIANS HUI. Aguantem el caloret, xes! Un relaxing ortxata amb fartons després la paella de nostre mare 🙂

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.